Laadukasta, tavoitteellista ja tuloksellista hoitoa

Järvelän Varakoti on erityistason lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa seitsemän asuinpaikkaa kodin ulkopuolelle sijoitetuille 12–18-vuotiaille nuorille. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen hoito- ja kasvatustyö on Järvelän Varakodin laadukkaan toiminnan perusta, mistä vastaa vahvan kokemuksen omaava moniammatillinen työryhmä. Tiimi koostuu sekä miehistä että naisista ja jakauman tasapainon on koettu tuovan hyviä tuloksia hoito- ja kasvatustyöhön.

Hoito- ja kasvatustyö

Järvelän Varakodissa tehdään moniammatillista ja monialaista hoito- ja kasvatustyötä, jolla pyritään nuoren psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja sosiaalisten taitojen edistämiseen. Hoitotyö perustuu tavoitteelliseen, turvalliseen, strukturoituun ja arjen toimivuuteen tähtäävään kasvatukseen. Keskeisinä työmenetelminä käytetään kognitiivista hoitomenetelmää, omaohjaajajärjestelmää, nuorta osallistavaa dialogista työmenetelmää sekä perhetyötä.

Perheen tukeminen on avainasemassa nuoren tulevaisuuden rakentamisessa. Kodin ulkopuolisen sijoituksen aikaisella hoidolla tavoitellaan kokonaisvaltaista muutosta nuoren tilanteeseen ja muutoksen jatkuvuutta myös sijoituksen päätyttyä. Järvelän Varakodista tehdään tiivistä ja toimivaa yhteistyötä nuoren huoltajien kanssa koko sijoitusjakson ajan.

Kuten useat tutkimuksetkin osoittavat, eläinten läsnäolo ja läheisyys voivat saada aikaan ihmisissä rauhoittavia vaikutuksia sekä helpottaa vuorovaikutusta ja tunteiden ilmaisua. Järvelän Varakodin arjessa on mukana kaverikoira, joka edistää läsnäolollaan hyvinvointia.

Koulu

Koulunkäynti luo nuorten arkeen säännöllisyyttä ja rytmittää yksikön toimintaa. Järvelän Varakodin kotikoulua käyvät tilapäisesti nuoret, jotka eivät toistaiseksi pysty osallistumaan perusopetukseen. Opiskeluilmapiiri pyritään luomaan yksilölliset tarpeet huomioiviksi. Kotikouluopetuksen painopisteet ovat perusvalmiuksien kartoittamisessa ja niiden vahvistamisessa mahdollistaen nuoren integroitumisen suunnitellusti ja turvallisesti osaksi perusopetusta.

Harrastukset

Järvelän Varakodista löytyy oma, hyvin varusteltu kuntosali, jossa on mahdollista harrastaa kuntoilua ja voimailua tai pelailla monipuolisia pelejä. Järvelän vireältä kylältä löytyvät mm. elokuvateatteri, uimahalli, frisbeegolfrata ja kirjasto. Sujuvat junayhteydet Lahteen ja Riihimäkeen mahdollistavat lisää monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

Jälkihuolto

Jälkihuolto on nuoren yksilöllistä ohjausta, joka tukee nuorta kotiutumisessa, itsenäistymisessä ja asumisharjoittelussa. Järvelän Varakodin jälkihuolto kohdistuu itsenäistyviin nuoriin, jotka voivat siirtyä jälkihuoltoon lastensuojelulaitoksesta, perhekodista tai omasta kodistaan. Varakodin hoitolan välittömässä yhteydessä sijaitseva 200 m2:n erillinen asumistila tarjoaa neljä asukaspaikkaa tuettua itsenäistymistä harjoitteleville nuorille.

Toiminnalliset ja turvalliset tilat

Järvelän Varakoti Oy

Järvelän Varakoti on yksityinen lastensuojeluyksikkö, jonka toiminta on käynnistynyt vuonna 2009. Järvelässä Varakoti on toiminut vuodesta 2014 alkaen. Yrityksen perustaja Mikko Koivumäki on pitkän linjan hoito- ja kasvatusalan ammattilainen, joka on työskennellyt yli 20 vuotta nuorten ja mielenterveyden parissa.

Järvelän Varakoti sijaitsee Päijät-Hämeessä, Lahden talousalueeseen kuuluvassa Kärkölän vireässä kunnassa ja erinomaisten kulkuyhteyksien päässä: Lahteen 25 km, Riihimäkeen 30 km ja Helsinkiin 90 km. Järvelän juna-aseman välitön läheisyys mahdollistaa vaivattoman liikkumiseen kouluun, kotilomille ja harrastuksiin.

Arvot

Yksilöllisyys – Jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Kunkin vahvuuksia tuetaan, erityistarpeet huomioidaan ja erilaisuutta kunnioitetaan.

Yhteisöllisyys – Yhdessä tekemällä lapsi oppii kantamaan vastuuta itsestään ja muista.

Perhekeskeisyys – Lapsen tulevaisuutta rakennetaan tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa.

Tulevaisuus – Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaisuus ohjaa kaikkea tekemistä.

Missio

Tavoitteellista ja tuloksellista kasvatus- ja hoitotyötä ammatillisessa työyhteisössä.

Visio

Toimivalla yhteistyöllä lapsen parempi tulevaisuus

Yhteystiedot

Järvelän Varakoti Oy
Kauppatie 4, 16600 Järvelä
+358 45 605 4100
jarvelan.varakoti(a)varakoti.fi

Paikkatiedustelut

Mikko Koivumäki
Kasvatusjohtaja, sairaanhoitaja AMK
+358 44 377 7683
mikko.koivumaki(a)varakoti.fi

Sari Koivumäki
Toimitusjohtaja, KTM, yhteisöpedagogi AMK
+358 50 432 4505
sari.koivumaki(a)varakoti.fi