Turvallisuutta, tasapainoa ja toimintaa

Järvelän Varakoti on Päijät-Hämeessä sijaitseva yksityinen lastensuojeluyksikkö, joka jatkaa vuonna 2009 perustetun Armin Varakodin toimintaa. Järvelän Varakodin perustaja Mikko Koivumäki on pitkän linjan hoito- ja kasvatusalan ammattilainen. Mikon lisäksi yksikössä työskentelee kymmenhenkinen moniammatillinen työryhmä.

Pienryhmäkoti tarjoaa turvallista, arjen toimivuuteen tähtäävää, virikkeellistä kasvatusta. Asiakkaat ovat huostaan otettuja tai avohuollon tukitoimenalaisia lapsia ja nuoria. Sijaishoitojaksot voivat olla lyhyt- tai pitkäaikaisia.

Järvelän Varakoti tarjoaa itsenäistyville nuorille jälkihuoltopalveluita. Pienryhmäkodin vieressä sijaitseva itsenäistymisyksikön 200 m2:n tuettuun asumisharjoitteluun suunnatut tilat sisältävät neljä erillistä asukaspaikkaa.

Kasvatus- ja hoitotyö

Kasvatus- ja hoitotyöllä vahvistetaan lapsen psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä sekä lisätään hänen sosiaalisia taitojaan. Hoidon tavoitteena on edesauttaa kokonaisvaltaista muutosta lapsen tilanteeseen. Turvallisen kasvuympäristön ja aikuisten läsnäolon myötä lapsi kasvaa ja kehittyy itsenäiseksi yksilöksi.

Keskeisinä työmenetelminä käytetään kognitiivista psykoterapiaa, omahoitajajärjestelmää ja perhetyötä. Perhetyö on avainasemassa lapsen tulevaisuuden rakentamisessa. Järvelän Varakodissa omahoitaja vastaa tiiviistä yhteydenpidosta lapsen vanhempiin ja tukee kokonaisvaltaisesti perhettä koko sijoitusprosessin ajan.


Arviointijakso

Arviointijakso

Järvelän Varakodissa järjestetään arviointijaksoja lapsen tilanteen kartoittamiseksi. Jakson kesto on keskimäärin 2 kuukautta. Arviointijakso sisältää psykologin tapaamiset. Arviointijakson päätteeksi lapsen ja perheen toimintakyvystä tehdään raportti ja suositukset jatkotoimenpiteille.

Koulu

Koulu

Kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön kuuluu koulunkäyminen. Järvelän Varakodissa järjestetään kotikoulu niille lapsille, jotka sitä emotionaalisten ja sosiaalisten vaikeuksien takia tarvitsevat. Opiskeluilmapiiri pyritään luomaan yksilölliset tarpeet huomioiviksi. Opetuksen painopisteet ovat perusvalmiuksien kartoittamisessa ja niiden vahvistamisessa.

Harrastukset

Harrastukset

Järvelän Varakodissa on mahdollista harrastaa kuntoilua ja erilaisia pelejä omassa kuntosalissa. Kylältä löytyy elokuvateatteri, uimahalli, kirjasto ja koulun yhteydessä liikuntatila, jossa Järvelän Varakodilla on viikottainen pelivuoro.

Jälkihuolto

Jälkihuolto

Jälkihuolto on nuoren yksilöllistä ohjausta, joka tukee nuorta itsenäistymisessä ja asumisharjoittelussa. Järvelän Varakodin jälkihuolto on kohdistettu itsenäistyville nuorille, jotka voivat siirtyä jälkihuoltoon lastensuojelulaitoksista, perhekodeista tai omasta kodistaan. 200 m2:n itsenäiseen asumisharjoitteluun suunnatut tilat sisältävät neljä erillistä asukaspaikkaa yhteistilojen lisäksi.

Järvelän Varakoti
Jokainen lapsi on ainutlaatuinen

Järvelän Varakoti Oy

Järvelän Varakoti sijaitsee Päijät-Hämeessä, Lahden talousalueeseen kuuluvassa Kärkölän vireässä kunnassa. Järvelän Varakoti on erinomaisten kulkuyhteyksien päässä: Lahteen 25 km, Riihimäkeen 30 km ja Helsinkiin 90 km. Lisäksi Järvelän juna-aseman välitön läheisyys mahdollistaa vaivattoman liikkumiseen niin kouluun kuin kotilomillekin. Pienryhmäkoti tarjoaa 480 m2:n toiminnalliset ja turvalliset tilat.

Mikko Koivumäki

Arvot

Yksilöllisyys - Jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Kunkin vahvuuksia tuetaan ja erityistarpeet huomioidaan.

Yhteisöllisyys - Yhdessä tekemällä lapsi oppii kantamaan vastuuta itsestään ja muista.

Perhekeskeisyys - Lapsen tulevaisuutta rakennetaan tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa.

Tulevaisuus - Menneisyyttä ei voi muuttaa mutta tulevaisuus ohjaa kaikkea tekemistä.

Missio

Eheyttävää kasvatustyötä ammatillisessa työyhteisössä.

Visio

Ylivoimaista kasvatusyhteistyötä lapsen paremman tulevaisuuden hyväksi.

Yhteystiedot

Järvelän Varakoti Oy
Kauppatie 4, 16600 Järvelä
Puh: 045 605 4100
Y-tunnus: 2772433-2

Paikkatiedustelut:
Toimitusjohtaja, Mikko Koivumäki
Puh: 044 377 7683
Email: mikko.koivumaki(at)varakoti.fi